RAJOITTAVAT USKOMUKSET 

11.04.2023
Uskomusjärjestelmämme on kehittynyt pikkuhiljaa lapsuudesta lähtien sitä mukaa, kun oma lapsuudenperheemme on alkanut sitä muokkaamaan. Vanhemmillamme on oma näkemyksensä maailmasta joka taas on muokkautunut alun perin sen mukaan, mitä heidän vanhempansa ovat heille opettaneet. Sittemmin myös  vanhempiemme eletty elämä on tuonut omat mausteensa soppaan ja tämän yhdistelmän siivittämänä vanhempamme opettavat meitä suhtautumaan elämään joko positiivisesti tai negatiivisesti. Jokainen ympäristö jossa olemme eläneet ja erityisesti ne, joissa olemme paljon viettäneet aikaa (kuten esim. koulut) ovat myös osaltaan opettaneet meille asioita maailmasta ja siten vaikuttaneet uskomusjärjestelmämme syntyyn. Uskomusjärjestelmämme syntyy siis meille kerrotuista asioista, että oman eletyn elämämme aikana tapahtuneista asioista. Ne aikaansaavat joko positiivisen vahvistavan käsityksen, tai sitten toimintaa rajoittavan käsityksen, eli uskomuksen. 

 

Mitä ovat uskomukset?

Uskomus on yleiskielessä uskoon, luuloon pohjautuva käsitys. Tietoteoriassa, joka tutkii ihmisten tietoa ja sen pätevyyttä, uskomuksella tarkoitetaan mielentilaa, joissa yksilö on vakuuttunut jonkin väittämän totuudesta.

Ovatko nämä väittämät sitten aina totta? Rohkenen väittää, etteivät suurimmaksi osaksi ole, sillä omaksumme uskomuksia myös toisten ihmisten väittämistä. Esimerkiksi jos meille on lapsuudessa usein toistettu, ettei elämässä saavuta mitään ilman yliopistotutkintoa ja kovaa työtä, omaksumme väittämän osaksi omaa uskomusjärjestelmäämme ja pidämme sitä totena, vaikka uskomus on alunperin tullut toiselta ihmiseltä, jonka kokemusmaailmassa tämä väite on "totta". Kuitenkin tiedämme, että ihminen voi menestyä muullakin tavalla, kuin yliopistotutkinnon suorittaneena työmyyränä. Uskomus on kuitenkin myöhemmin ehkä niin juurtunut järjestelmäämme, että se vaikuttaa meihin vielä aikuisenakin. AIkuisenkin voi tietysti muodostua uskomuksia, jotka pohjautuvat omiin kokemuksiimme elämästä. Saatammme esimerkiksi kuvitella, että kerran pieleen mennyt yritys jonkin asian parissa, on pysyvä tila ja jatkossakin kun yritämme samaa asiaa, menee se väistämättä pieleen. Myös jonkun toisen ihmisen tekemät huomiot tai arvostelevaan sävyyn heitetyt kommentit saattavat juurtua uskomukseksi mieleemme. "Olen liian heikko, jotta voisin menestyä yrittäjänä" tai "Minulla ei ole sellaisia kykyjä, jotta voisin toimia johtajana" jne. 

Tällaisista uskomuksista voi muodostua este tai rajoite joka torppaa tehokkaasti omia myöhempiä pyrkimyksiämme tehdä ja toteuttaa asioita väittämää vastaan. Kaikki sellaiset ajatukset, jotka estävät meitä yrittämästä tehdä jotakin asiaa, jota haluaisimme tehdä, ovat rajoittavia uskomuksia. Hyviä uutisia! Myös kaikki nämä uskomukset voidaan korvata uusilla uskomuksilla! Meidän tulisikin kriittisesti tarkastella jokaista uskomusta, joka alkaa jyllätä päässämme, kun meillä syntyy idea tai haave jonkin asian toteuttamisesta. Kun saamme kiinni jonkin rajoittavan uskomuksen, on meidän vain korvattava se uudella uskomuksella, jota alamme toistaa itsellemme. Vahvistavat affirmaatiot ovat erityisen tehokkaita, kun niitä toistaa itselleen joka päivä ja kun ne ovat esimerkiksi näkyvillä vaikkapa post-it lapulla. Uskomuksia voidaan muuttaa myös ryvärentoutuneessa tilassa ohjatusti. Moni muistaa kuulleensa ihmisistä, jotka ovat käyneet hypnotisoijalla päästäkseen tupakasta eroon. Tässä on kysymys juuri tästä samasta asiasta. Taitavan hypnoterapeutin käsittelyssä alitajuntaan saadaan syötettyä uusia uskomuksia, jotka vahvistavat positiivista käyttäytymistä.

Mikään ei ole lopulta mahdotonta, kun uskoo ja luottaa itseensä tarpeeksi, joten mikäli sinulla on rajoittavia uskomuksia yhteen tai useampaan elämäsi osa-alueeseen liittyen, ala tietoisesti käsitellä ja purkaa niitä, sillä on välitön vaikutus. Kun olet itsevarma ja luottavainen, tuntuu siltä, kuin kaikki olisi mahdollista. Ja niin se onkin. Life coaching-valmennuksessa voidaan pureutua näihin rajoittaviin uskomuksiin, sen lisäksi niitä voidaan käsitellä hypnoositerapiassa tai ohjatussa meditaatiossa. Omin avuinkin pääsee pitkälle, kun muistaa olla johdonmukainen ja työskennellä aktiivisesti rajoittavien uskomustensa kanssa korvaten ne aina uudella, positiivisella uskomuksella.

Astu rohkeasti rajoitusten maailmaan ja anna kyytiä jonkun toisen sinuun istuttamille ajatuksille ja uskomuksille sinusta itsestäsi tai ympäröivästä maailmasta! 

laskuri
Free Web Counter
Free Hit Counters